Rekuperácia a vetranie

Jednoduchá technológia, ktorá vymieňa vzduch v miestnosti, pretože dýchaním sa dostáva do domu vlhkosť, ktorá môže kondenzovať v rohoch, kde môžu vznikať plesne a baktérie. Hlavne v novostavbách, ktoré sú vzduchotesné a dobre izolované. Riešením je vetranie, teda odvod vydýchaného vzduchu a prívod čerstvého vzduchu buď do jednej miestnosti, alebo do celého domu pomocou rekuperačnej jednotky, ktorá navyše zabezpečuje spätné získanie tepla až do 90% z odvádzaného vzduchu. Princíp spočíva v odvode vlhkého a vydýchaného vzduchu cez doskový výmenník v rekuperačnej jednotke, v ktorom sa odovzdá 90% tepelnej energie čerstvému, ale studenému vzduchu a tak na dohriatie čerstvého vzduchu je potrebných len 10% elektrickej energie. V doskovom výmenníku čerstvý a vydýchaný vzduch len prechádzajú vedľa seba. Sú oddelené od seba sústavou kanálikov, takže sa nemiešajú a len si navzájom odovzdajú tepelnú energiu..

Produkty len od renomovaných značiek