O nás

Firma MSD Company spol. s r.o. je spoločnosť s výhradne slovenským kapitálom založenou v roku 1993 a zaoberáme sa dodávateľskou, obchodnou a v dnešnej dobe aj výrobnou činnosťou v oblasti klimatizácie, vykurovania tepelnými čerpadlami, vzduchotechniky a vetrania.

Od svojho založenia patríme k významným predajcom a distribútorom klimatizačných zariadení TOSHIBA a v roku 2013 sme rozšírili naše portfólio o ďalšiu značku SAMSUNG.

O spoločnosti - 30 rokov skúseností

Na trhu sme od roku 1993 a od roku 2015 sme najväčším distribútorom klimatizácií TOSHIBA a SAMSUNG. Sídlime v Ivanke pri Dunaji a máme pobočky v Prešove a Ružomberku. Máme vybudované servisné oddelenie a veľké množstvo referencií, ktoré svedčia o našich veľkých skúsenostiach. Každoročne sa naši odborníci zúčastňujú produktových a servisných školení priamo v TOSHIB-e a v SAMSUNG-u.

Najdôležitejšie je, že predávame len dve značky TOSHIBA a SAMSUNG, ktorým naozaj rozumieme.

Profitujte z našich 30 ročných skúseností od návrhu, montáž až po záručný a pozáručný servis klimatizácií.

 

Prečo si vybrať práve MSD Company?

Ponúkame vám technologicky a energeticky najúspornejšie a vyladené riešenia na základe našich odborných znalostí a 30-ročnej skúsenosti s dodávkou a montážou klimatizácií. Spolupracujeme len so spoľahlivými a technologicky inovatívnymi dodávateľmi TOSHIBA a SAMSUNG, aby sme vám ponúkli najvýhodnejšie a energeticky najúspornejšie zariadenia.

Dôraz kladieme na precízny návrh a montáž, aby sme zabezpečili optimálny výkon a dlhú životnosť vašej klimatizácie. Poskytujeme služby od návrhu, montáž až po záručný a pozáručný servis. Vždy sa máte na koho obrátiť a nikdy vás nenecháme po montáži samých.

 

Základná filozofia

Prozákazníckou a neustálou snahou zlepšovať prístup k zákazníkovi a veľkým dôrazom na kvalitu predávaných výrobkov si naša spoločnosť získava stále väčšiu a väčšiu dôveru ďalších nových partnerov a od roku 2009 je úplnou samozrejmosťou dodávka a montáž tepelných čerpadiel vzduch – voda TOSHIBA, SAMSUNG a v prípade voda – voda, alebo zem – voda aj ich výroba. V prípade dodávky tepelných čerpadiel naša spoločnosť poskytuje aj dodávku a montáž celého vykurovacieho systému t. j. zákazníkovi ponúkame kompletnú dodávku od vykurovania tepelným čerpadlom, chladenie, rozvody ÚK (podlahové vykurovanie prípadne chladené stropy), kanalizáciu a v neposlednom rade veľmi dôležitý záručný a pozáručný servis, ktorý hlavne v prípade tepelných čerpadiel by mala vykonávať spoločnosť s certifikovaným chladiarom prípadne elektromontérom.

Základom spokojnosti našich klientov je vysoká kvalita produktov, ktoré starostlivo a dlhodobo vyberáme zo širokej ponuky na trhu, ale aj vysoké nároky na služby, ktoré kladieme na našich zamestnancov a to je dôvod prečo uspokojíme aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Každodenne reagujeme na príležitosti a podnety, ktoré ponúka trh, čo motivuje zamestnancov k neustálemu rozvoju.

Dodávame, inštalujeme a servisujeme nasledovné systémy
keyboard_arrow_down
 • Klimatizačné zariadenia – Splity, Multi splity, SMMSi, SHRM – systémy TOSHIBA a SAMSUNG
 • Vzduchotechnické systémy s rozvodmi pozinkovaného potrubia a s centrálnou vzduchotechnickou jednotkou
 • Fan – coilový systém (vodný systém – chladenie aj kúrenie) s centrálnym zdrojom chladu a tepla
 • Tepelné čerpadlá TOSHIBA Estia, SAMSUNG vzduch-voda, voda-voda a zem-voda
 • Podlahové vykurovanie, zdravo-techniku, kanalizáciu
Poskytujeme veľkoobchodnú činnosť
keyboard_arrow_down
 • Predaj klimatizačných zariadení značiek TOSHIBA, SAMSUNG, HOKKAIDO, TECHNIBEL
 • Predaj tepelných čerpadiel TOSHIBA a SAMSUNG
 • Predaj príslušenstva k montáži klimatizácií: Cu-potrubie, konzoly, lišty, kondenzné čerpadlá
 • Predaj vzduchotechnických komponentov (ventilátory, VZT hadice, mriežky, tlmiče…)
Spôsobilosť firmy
keyboard_arrow_down
 • Odborná spôsobilosť na dodávku a montáž v oblasti VZT a klimatizácie – Slovenská komora stavebných inžinierov – Certifikát
 • Odborná spôsobilosť montážnych pracovníkov – Certifikát odbornej spôsobilosti a nakladanie s F-plynmi
 • Odborná spôsobilosť na montáž a opravu elektro-zariadení
Politika kvality a environmentálna politika
keyboard_arrow_down
 • Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor činností podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 dodržiavaný nad rámec právnych a iných požiadaviek, ktorý očakávanú spokojnosť zákazníka zabezpečí.
 • Pretože iba kvalitný produkt môže uspokojiť zákazníka, prvoradým záujmom každého zamestnanca je vysoká kvalita našich výrobkov a montáže klimatizácií, tepelných čerpadiel a vzduchotechniky.
 • Zabezpečíme dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, ktoré súvisia s výkonom našich činností a poskytovaní produktov.
 • Zvyšovanie kvality dosahujeme najmä zavadzaním nových postupov a technológií do každodennej činnosti u klienta.
 • Snažíme sa o sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania životného prostredia, ktoré by bolo dôsledkom našej činnosti.
 • Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok kvality a ochrany životného prostredia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované
 • Vybudovaný systém kvality a enviromentu je schopný akceptovať všetky požiadavky zákazníka. Narastajúce požiadavky zákazníka zabezpečíme ďalším zlepšovaním systému kvality a enviromentu.

Záruka na klimatizácie alebo tepelné čerpadlá

Pri dodržaní pokynov uvedených v návode na obsluhu a údržbu ZARUČUJEME, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými podmienkami a normami.

Na výrobok poskytujeme záruku 36 mesiacov pri pravidelnom servise vykonanom našou firmou jedenkrát ročne odo dňa inštalácie a podpísania odovzdávacieho a záručného listu. Podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený odovzdávací a záručný list.

 

Ako sme splnili novú smernicu EU tzv ErP – ECODESIGN

Európska únia nastavuje so zreteľom na ochranu klímy vysoké ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť do roku 2020. Hovoríme aj o cieľoch 20/20/20, ktoré v porovnaní s rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných energií, zároveň však majú redukovať použitie primárnych energií o 20% a produkciu CO2 o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená smernica ErP. Produkty pritom budú nanovo klasifikované a zatriedené do nových energetických tried. Prostredníctvom tejto smernice sa vytvorí politický nástroj pre podporu tvorby energeticky hospodárnych produktov šetriacich zdroje.

So začiatkom roka 2013 vstupujú do platnosti nariadenia, upravené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 206/2012, ktoré menia požiadavky smernice ErP z roku 2009/125 ES pre klimatizačné zariadenia do 12 kW chladiaceho výkonu.

 

Prečo spadá klimatizačná technika do smernice ErP?

Klimatizačné zariadenia sa už dávno presadili aj v súkromnej oblasti, stále viac majiteľov domov a bytov využíva komfort príjemného chladu.

Na základe inovatívnych technológií je mnoho ponúkaných klimatizačných zariadení vysoko hospodárnych, ako napríklad od TOSHIBA. Prostredníctvom novej smernice ErP sa môžu priestorové klimatizačné zariadenia ohľadom ich šetrnosti ešte lepšie diferencovať.

Neviete si rady s výberom?

Vypracujeme Vám cenovú ponuku.

0903 723 700

Produkty len od renomovaných značiek