Poradíme Vám ako vybrať tepelné čerpadlo

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre môj dom?

Tepelné čerpadlá sa delia podľa toho, z akého zdroja získavajú teplo, a tým zdrojom je:

  • vonkajší vzduch
  • spodná voda
  • pôda

(v označení je to prvé slovo). Takto získané teplo pomocou chladiaceho okruhu, ďalej odovzdávajú do vody, ktorá je v podlahovom vykurovaní alebo v radiátoroch (v označení je to druhé slovo). Poznáme nasledovné typy tepelných čerpadiel:

  • vzduch - voda: tepelnú energiu získavame z vonkajšieho vzduchu a odovzdávame ju do vykurovacej vody
  • voda - voda: tepelnú energiu získavame zo spodnej vody a odovzdávame ju do vykurovacej vody
  • zem - voda: tepelnú energiu získavame z pôdy a odovzdávame ju do vykurovacej vody
  • vzduch – vzduch: tepelnú energiu získavame z vonkajšieho vzduchu a odovzdávame ju do vzduchu v miestnosti, čo je vlastne klimatizácia

Každý zo systémov má svoje plusy aj mínusy. Je potrebné odborne zvážiť medzi možnosťami pozemku (či je dostatočná výdatnosť spodnej vody, prípadne dostatočne veľký pozemok, vzduch je všade), zriaďovacími nákladmi, prevádzkovými nákladmi, použitým vykurovacím systémom (radiátory, podlahové vykurovanie, chladenie), potrebou tepla objektu ako aj spôsobom, akým bude zariadenie využívané. Vždy je dobré individuálne odborné posúdenie a zváženie možností našimi skúsenými technikmi.

Ako najčastejšou voľbou je dnes systém vzduch - voda, ktorý v sebe kombinuje najnižšie zriaďovacie náklady. Skúsenosti ukazujú, že prevádzkové náklady sú rovnaké ako pri systémoch voda – voda, alebo zem – voda.

 

Hodí sa tepelné čerpadlo lepšie k podlahovému vykurovaniu alebo je možné ho kombinovať aj s radiátormi?

V novostavbách je dnes v podstatnej väčšine inštalovaný systém veľkoplošného podlahového vykurovania. Ten je samozrejme v prípade kvalitnej realizácie najvhodnejším riešením, s ktorým tepelné čerpadlo dosahuje najvyššiu účinnosť, pretože priebežne potrebuje nízku teplotu vody na vykúrenie rodinného domu kvôli veľkej ploche podlahového vykurovania. Napríklad pri 0°C vonkajšej teploty bežne postačuje maximálne 30°C voda v podlahovom vykurovaní.

Zo skúseností a podľa inštrukcií výrobcov ale vieme, že aj pri kvalitne zrealizovanom podlahovom vykurovaní, nemusí tepelné čerpadlo dobre fungovať. Preto našim zámerom je byť pri inštaláciách už od začiatku stavby, aby sme upozornili na správnosť zapojenia tepelného čerpadla do vykurovacieho systému.

Pri starších domoch sú najčastejšie použité na vykurovanie radiátory. Ani tu sa ale netreba ničoho obávať, pretože najnovšie tepelné čerpadlá vzduch – voda, na chladivo R32, majú max. výstupnú teplotu až 65°C, čo postačuje na vykúrenie v kombinácii s radiátormi. Z našich skúseností opäť vieme, že radiátory bývajú výrazne predimenzované pre podstatne vyššie výkony ako je potrebné.

V prípade pripojenia tepelného čerpadla postačujú pri stálom udržiavaní teploty vody v systéme oveľa nižšie teploty. Keď je vonku okolo 0°C, bežne postačuje maximálne 50°C vo vykurovacom systéme a nie až 70°C. Je to spôsobené aj efektom podstatne väčšieho prietoku vody v systéme, a teda aj nižšieho teplotného spádu systému, ktorý má za následok oveľa lepšie využitie plochy radiátorov.

Preto zvyčajne ani nie sú potrebné vysokoteplotné typy tepelných čerpadiel, ktoré majú pri zbytočne vysokých výstupných teplotách podstatne nižšiu účinnosť. Ale ak by aj radiátory nepostačovali na vykúrenie miestností, pretože voda z tepelného čerpadla má len 60 - 65°C, vždy je možné ich vymeniť za dvojradové alebo trojradové.

Vždy ale platí, že vykurovací výkon treba radšej prepočítať, ako dodatočne dorábať iný vykurovací zdroj ak sa nedohodnete inak.

 

Aký výkon tepelného čerpadla je potrebný?

Samozrejme sa vychádza zo strát daného objektu. Tu je tiež potrebné veľmi precízne zvoliť nominálny výkon zariadenia, hlavne pri najpoužívanejších tepelných čerpadlách vzduch - voda. Nesmie to byť ani veľa, ale ani málo.

Ak sa zvolí zbytočne vysoký výkon, tak podstatnú časť vykurovacej sezóny pri vyšších vonkajších teplotách od 20°C do 10°C sa tepelné čerpadlo vypína a zapína (cykluje), čo nie je dobré pre životnosť kompresora a efektívnosť. Do určitej miery je zapínanie a vypínanie možné eliminovať správnym výberom výrobcu, ako napríklad tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA, ktoré má riadený vykurovací výkon od 10%.

Pre lepšie pochopenie, keď sú vonku teploty od 20°C do 10°C a rodinný dom potrebuje len veľmi málo tepla, tak tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA pracuje na 10% jeho výkonu, teda vyrobí presne toľko tepla ako potrebujeme pri vyššej vonkajšej teplote, ako na rozdiel od iných značiek, ktoré vykurujú od 30% vykurovacieho výkonu.

Naopak, ak sa zvolí príliš nízky výkon zariadenia, tak veľmi zavčasu sa dostane na svoju hranicu maximálneho výkonu pri nízkych vonkajších teplotách, už pri -10°C, a jeho výkon bude doplnený zapnutím dodatočnej elektrošpirály, čo nechceme a ktorá podstatne zvyšuje spotrebu.

Pri odbornom výbere správneho výkonu je potrebné poznať a zohľadňovať minimálny, maximálny, optimálny, ale aj celkový priebeh výkonu na základe meniacich sa teplôt v celom spektre fungovania. Ide o veľmi komplexné zohľadnenie parametrov, ktoré je nevyhnutné zveriť vysoko odbornej firme s hlbokými znalosťami a hlavne skúsenosťami.

Najlepší a najrýchlejší spôsob výberu tepelného čerpadla je obhliadka našim odborníkom, ktorý zváži všetky podmienky a na základe týchto informácií vám vypracuje cenovú ponuku aj v niekoľkých variantoch.

Je vhodné si pripraviť podklady pri obhliadke vášho priestoru ako sú: pôdorys priestoru, projektovú dokumentáciu stavby a elektroinštalácie.

Prípadne, že chcete vedieť aké „silné tepelné čerpadlo“ potrebujete, tak orientačnú tepelnú stratu objektu si môžete spočítať pomocou našej kalkulačky tepelných strát.

 

Aké má tepelné čerpadlo prevádzkové náklady?

Na prevádzkové náklady má vplyv veľké množstvo aspektov a sú veľmi individuálne. Začať môžeme od samotného výberu správneho typu a výkonu zariadenia. Ďalej veľmi záleží na kvalitnej realizácii chladiaceho ako aj vykurovacieho okruhu. Veľmi záleží na správnom naprogramovaní, riadení a nastavení ako tepelného čerpadla, tak aj vykurovacieho systému.

Dôležitá je aj voľba správnej tarify na dodávku elektrickej energie, ako aj ovládanie v nízkej a vysokej tarife. Ďalej je to aj teplota na akú sa v objekte vykuruje, spôsob vetrania, teplota teplej úžitkovej vody, ako aj veľa ďalších detailov. Výsledkom môže byť radikálny rozdiel v spotrebe.

Ak je všetko odborne zrealizované, tak najväčšia úspora je až do 75% pôvodných nákladov v porovnaní s elektrickým vykurovaním (elektrický kotol, rohože, infražiariče....). V porovnaní s plynom sa momentálne pohybujeme na úspore 25-35% pôvodných nákladov a v porovnaní s drevom je to do 45% pôvodných nákladov.

Musíme si ešte uvedomiť, že plyn má najväčšiu tendenciu zdražovania a zároveň môže byť problém aj s dostupnosťou plynu, dreva a peliet.

Porovnanie ročných nákladov na vykurovanie, pomocou rôznych vykurovacích zdrojov si môžete spočítať pomocou našej kalulačky ročných nákladov.

 

Je možný aj ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) prípadne bazén?

Ak je už ako zdroj tepla k dispozícii tepelné čerpadlo, tak samozrejmosťou je, použiť ho aj na veľmi efektívny ohrev pre teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV). Vyžaduje to len správne zvolený typ zásobníka určeného k tomuto typu zdroja tepla. Úspora v porovnaní s elektrickým bojlerom je až 60%. Náklady na prípravu TÚV sú potom už tak nízke, že nemá význam ani ďalší kombinovaný ohrev, napríklad pomocou solárnych alebo fotovoltických panelov. Ich zriadenie je oveľa drahšie ako úspora v rámci ich životnosti, a teda návratnosť takejto investície sa vráti až po životnosti týchto panelov.

Avšak kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltanických panelov môže byť za istých okolností výhodná. Preto inštaláciu fotovoltických panelov je vhodné konzultovať s našimi odborníkmi.

Ohrev bazénu je možný, ale aj tu platí, že takúto inštaláciu treba konzultovať s našimi odborníkmi pri obhliadke.

 

Je možné s tepelným čerpadlom aj chladiť?

Tepelné čerpadlo už zo svojej konštrukčnej podstaty dokáže niečo, čo nedokáže žiadny iný zdroj tepla, a to chladiť. Samozrejme to vyžaduje adekvátny chladiaci systém. Často sú využívané nákladné chladené stropy, prípadne zaujímavou a lacnejšou možnosťou sú aj dodatočné klimatizačné jednotky tzv. fan - coily. Prípadne treba vhodne zvoliť výrobcu tepelného čerpadla, ako napr. SAMSUNG, ktorý ponúka tepelné čerpadlá EHS TDM s možnosťou priameho napojenia na lacné klimatizačné jednotky.

 

Je tepelné čerpadlo vzduch – voda tým najefektívnejším a najekologickejším zdrojom tepla?

Na tepelné čerpadlá sa čoraz viac nepozerá len cez samotnú úsporu prevádzkových nákladov. Veľmi zaujímavým aspektom je aj to, že podstatná časť tepla sa nevyrába spaľovaním fosílnych alebo pevných palív. Spaľovanie vytvára veľké množstvo emisií ako aj znečistenie. Tepelné čerpadlo pomocou elektricky poháňaného kompresora len prečerpáva teplo, ktoré je všade okolo nás vo vonkajšom vzduchu. Ide teda o obnoviteľný a najekologickejší zdroj vykurovania.

 

Aká značka tepelných čerpadiel je najlepšia?

Táto otázka je druhou najčastejšie kladenou otázkou. Inštalujeme tepelné čerpadlá od svojho počiatku, a preto veľmi starostlivo vyberáme značky, ktoré majú najlepšiu spoľahlivosť, dostupnosť náhradných dielov, ponúkajú možnosť vyškoliť našich servisných technikov atď...

Na druhej strane však veľmi záleží na skúsenostiach a odbornosti realizačnej firmy, aby vybrala z ich portfólia to najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre daný objekt. Veľmi dôležité je tiež kvalitné a komplexné zrealizovanie inštalácie tepelného čerpadla.

Aj veľmi kvalitné zariadenie nebude dobre a efektívne fungovať pri neodbornom návrhu a zlej inštalácii. Preto je potrebné vyberať podľa spoľahlivej značky a hlavne podľa referencií z už zrealizovaných inštalácií.

 

Čo zahŕňa cena tepelného čerpadla?

Cena tepelného čerpadla zverejnená na našich internetových stránkach zahŕňa cenu vonkajšej a vnútornej jednotky. Ďalej je uvedená orientačná cena montáže a cena montážneho materiálu potrebného na prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky.

Cena za pripojenie do vykurovacieho systému, teda cena kotolne, nie je súčasťou cien uvedených na našich stránkach. Cenu je možné stanoviť len na základe obhliadky.

 

Prečo si vybrať realizáciu tepelného čerpadlo spoločnosťou MSD Company?

Pri inštalácii tepelného čerpadla sú kľúčovými: hlboká znalosť problematiky a zároveň aj samotné skúsenosti z realizácií a prevádzky zariadení. Dôkazom, že naši odborníci disponujú týmito znalosťami, sú stovky inštalácií tepelných čerpadiel po celom Slovensku so spokojnými zákazníkmi.

Na trhu sme od roku 1993 a od roku 2015 sme najväčším predajcom najmä tepelných čerpadiel TOSHIBA a taktiež najväčším predajcom tepelných čerpadiel SAMSUNG.

Máme vybudované servisné oddelenie a naši odborníci sa každoročne zúčastňujú produktových a servisných školení priamo v TOSHIB-e a v SAMSUNG-u. Veľmi dôležité je tiež spomenúť, že predávame len dve značky, TOSHIBA a SAMSUNG, ktorým naozaj rozumieme.

 

Požiadať o cenovú ponuku môžete telefonicky alebo e-mailom na:

Mobilný kontakt: 0903 723 700

E-mail: info@msdcompany.sk

Neviete si rady s výberom?

Vypracujeme Vám cenovú ponuku.

0903 723 700

Produkty len od renomovaných značiek